Skip links

Stories: WEWO

Het is duidelijk dat Jan als ondernemer graag vooruitkijkt

Jan Altink heeft met WEWO een prachtig bedrijf opgebouwd. Toen hij WEWO in 2006 overnam, produceerden ze vooral interieurs voor postkamers en oplossingen voor intern transport. Inmiddels levert WEWO Interior Concepts duurzame interieuroplossingen op maat. Zusterbedrijf WEWO Techmotion ontwikkelt hightech transportsystemen en logistieke automatisering. Het is duidelijk dat Jan als ondernemer graag vooruitkijkt. Nu hij 64 jaar is, denkt hij niet alleen na over de toekomst van WEWO, maar ook over zijn eigen toekomst.

Sinds 2000 is de hoeveelheid verstuurde post flink afgenomen. Daarom stapte WEWO over op het leveren van slimme bedrijfslockers. “Hiermee haakten we succesvol in op de opkomst van flexwerken en Het Nieuwe Werken.” De activiteiten voor interne transportsystemen stonden ook niet stil. Die ontwikkelden zich via de productie van heftafels en elektrische wagentjes tot hightech Automatic Guided Vehicles (AGV’s) voor industriële toepassingen. WEWO levert deze AGV’s onder andere aan Audi.

“Een gezonde toekomst voor WEWO
staat
voor mij boven alles”

Jan Altink
Directeur Wewo

Meedenken

Een paar jaar geleden overlegde Jan Altink al eens met zijn accountant over bedrijfsopvolging. Echte kandidaten waren er toen niet. “Ik heb destijds in het bedrijf een open vraag gesteld om de opties af te tasten: Wie wil meedenken over de toekomst van WEWO? Dit leverde echter niets op. Daarom heb ik ook nagedacht over een externe overname. Dat is uiteindelijk allemaal niet doorgezet.”

Hoge gunfactor

De situatie binnen WEWO is nu veranderd. Jans zoon Martijn Altink is nu drie jaar verantwoordelijk voor de commercie en heeft duidelijk een eigen kijk op de toekomst van WEWO. Hij werkt bovendien prettig samen met Technisch Directeur Ard Baan die de interne aansturing voor zijn rekening neemt. “De gunfactor voor dit tweemanschap is hoog. Ze vullen elkaar goed aan. Zo is het idee van bedrijfsopvolging weer op de agenda gekomen. En ontstond langzaam het idee om te onderzoeken of zij samen het bedrijf in stappen kunnen overnemen.”

Samen invullen

De eerste voorzichtige, informele gesprekken over de opvolging liepen al toen Jan Altink via de Rabobank op de Opvolgingsversneller werd geattendeerd. “Deelname aan dit programma leek me vrijwel direct een goed plan. Het programma biedt een duidelijke structuur om de ideeën over de overname samen vorm te geven. Verder geeft het de prikkel om concrete vervolgstappen te zetten. Het is goed dat we met z’n drieën het opvolgingsproces zijn ingegaan om de overname ook echt samen in te vullen.”

Elkaar leren kennen

De Opvolgingsversneller bracht voor Jan veel samen. “Overname en opvolging is toch een abstract onderwerp. De combinatie van opbouw van het programma en het enthousiasme van Bart Vermeulen en Jelle Bartels zorgt dat het onderwerp bij ons veel meer is gaan leven. Dit alles zonder dat het puur over de inhoud en praktische zaken gaat. Met mijn accountant had ik het altijd over de technische, zakelijke kant. Nu is er ook veel meer ruimte voor gevoel en emotie. Bovendien is het bijzonder dat je elkaar leert kennen buiten de context van het bedrijf.” Het programma heeft Jan, Ard en Martijn bijvoorbeeld aangezet om hun ideeën en visie op de toekomst te delen. Jan: “We hebben samen naar de markt en alle ontwikkelingen gekeken en ons uitgesproken over hoe we de toekomst van WEWO zien. Daarbij zijn ook onderwerpen zoals management en leiderschap aan bod gekomen.”

Marktkansen benutten

Voor het opvolgingsproces is het belangrijk om te weten waar je naar toe wilt werken en hoe je dat denkt aan te pakken. Eén van de vragen die de deelnemers beantwoordden, is dan ook: Hoe ziet het bedrijf er over een paar jaar uit? Hierover zijn Jan, Ard en Martijn in gesprek gegaan.

“De vraag is bijvoorbeeld of we wel doorgaan met interieurbouw? Dat is een blijft een mooie markt, die redelijk voorspelbaar is. Bovendien hebben we een goede naam opgebouwd. De markt voor AGV’s is veel grilliger en complexer. Maar biedt wel enorme potentie. Om de marktkansen goed te kunnen benutten en financieel gezond te blijven, willen we bijvoorbeeld een deel van de interieurbouwspecialisten omscholen. Dan zijn ze breder inzetbaar en kunnen we als bedrijf flexibeler opereren. Het is goed om je over deze onderwerpen uit te spreken en verwachtingen te delen.”

Inspiratie opdoen

Een pluspunt van de Opvolgingsversneller is volgens Jan ook dat je direct ervaringen kunt delen met andere ondernemers en opvolgers. “We zitten allemaal in een leerproces. Hoewel er zeker verschillen zijn in karakter en branche, doe je toch veel inspiratie op bij elkaar. Je pikt altijd wat op in contact met anderen. Bovendien is het goed om je netwerk uit te breiden.”

Afstand nemen

Het opvolgingsproces bij WEWO is nu echt in gang gezet. Per 1 januari nemen Martijn en Ard ieder twintig procent van de aandelen over. Daarbij komen ook de accountants en fiscalisten weer in beeld. “Mijn doel is niet het maximale uit de overname te halen. Een gezonde toekomst voor WEWO staat voor mij boven alles. De basis voor de opvolging is nu gelegd. We weten wat we willen en waar Martijn en Ard naar toe willen. Het moment is gekomen om meer afstand te nemen. Daar wil ik de komende periode echt ruimte voor gaan nemen.”

Download dit artikel als PDF

Leave a comment