Skip links

Xperit

Softwarebedrijf Xperit in Barneveld helpt klanten bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Om die belofte waar te maken, moet Xperit wel de eigen koers en organisatie goed neerzetten. Door hun deelname aan de Business Versneller namen eigenaren Lubbert van den Heuvel en Wim de Bruin de tijd om vooruit te kijken én daar concrete actie aan te verbinden. Samen met hun team startten ze een complete professionaliseringsslag; van marketing en sales tot de projectmethodiek.

Xperit is in 2008 opgericht door een groep van vijf consultants. Hoewel het bedrijf goed draaide, was duidelijk dat vijf kapiteins op een schip niet werkt. Daarom namen Lubbert en Wim in 2017 samen het roer over. Aan ambities had het duo geen gebrek geeft Lubbert aan:

“Na de overname hadden we een duidelijk toekomstplan voor ogen. We richtten ons in 2018 op groei en wilden deze ontwikkeling in 2019 consolideren. Voor 2020 was het doel verder doorgroeien en verbeteren. De uitvoering bleek echter een ander verhaal. Om onze doelen concreet te maken, konden we mede door de drukte van de dagelijkse business, een externe prikkel wel gebruiken. En die kwam op ons pad in de vorm van de Business Versneller.”

“De tijd nemen om vooruit te kijken”

Lubbert van den Heuvel
partner bij Xperit

Open vizier

Wim en Lubbert hebben bewust allebei in een andere Business Versneller groep deelgenomen. Lubbert legt uit waarom: “Wij zijn tegenpolen die elkaar perfect aanvullen. Wim is expert op het gebied van technologie en productontwikkeling. Ik houd me meer bezig met de sales en klantervaring. Om maximaal rendement uit onze deelname te halen, hebben we aparte trajecten gevolgd. Door onze eigen ervaringen en inzichten te delen, leerden we als het ware dubbel.” Ze wachtten bijvoorbeeld met het bespreken van de sessies, tot ze deze allebei gevolgd hadden. “We hebben nadrukkelijk geprobeerd elkaar niet vooraf te beïnvloeden en overal met een open vizier in te gaan. Met de deelname aan de Business Versneller start je een reis. We konden elkaar meenemen op die reis, maar wel allebei vanuit ons eigen perspectief.”

Begrijpelijk, tastbaar en onderscheidend

Een inzicht dat Lubbert en Wim deelden was de waarde van ideeën en ervaringen van ondernemers uit andere branches. “Het is goed om mensen buiten je eigen vakgebied te spreken. Zelfs als je er goed op let, verval je snel in jargon. Dat geldt voor de inhoud, in ons geval technologie, maar ook als het gaat om het bepalen van de visie en missie.” Tijdens de Business Versneller werd benadrukt dat de visie, missie en strategie begrijpelijk, tastbaar en onderscheidend moeten zijn. “Als je een paar voorbeelden uit de IT-branche naast elkaar legt, merk je dat ze veel van hetzelfde beloven.”

Passie voor mens en organisatie

Xperit heeft in ieder geval aantoonbare ervaring met IT en techniek. “Dat maakt helaas het verschil niet. Het is juist belangrijk om daar je eigen draai aan te geven en onderscheidend te zijn. Voor klanten, maar zeker ook voor onze eigen mensen. We zagen in dat voor ons de focus meer ligt bij hoe we software inzetten om klanten écht verder te helpen. Daarom leggen wij de nadruk op onze passie voor mensen en organisatie in combinatie met ons gemotiveerde team met veel verstand van IT.”

Het team speelt een sleutelrol in het groeiproces. “Wij moeten de missie niet alleen zelf bedenken, maar deze ook uitdragen en tussen de oren van onze medewerkers krijgen. Het doel is dat de gehele organisatie de visie en missie uitademt en uitdraagt. Hierbij willen we mensen de kans bieden er hun eigen persoonlijke invulling aan te geven. Maar wel vanuit een breed gedragen basis. Daar helpen we ze bij.”

Duidelijke keuzes maken

De Business Versneller onderstreept ook dat je als organisatie soms afscheid moeten nemen van mensen die niet mee willen of kunnen. Daarmee creëer je ook weer ruimte voor anderen. Deze inzichten stimuleerden Wim en Lubbert goed na te denken over hoe ze hun doelen en ideeën konden verwezenlijken. “We ontdekten dat we ook op andere vlakken duidelijke keuzes moesten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om klanten. Het was waardevol om te leren kritisch te kijken naar de klanten die je wilt ondersteunen. Daarom zetten we in op herhaalbare business, een slimme methode en hergebruik van ervaringen om meerdere projecten parallel te kunnen doen.”

Alle stappen optimaliseren

Een van de effecten van deze leerpunten is dat Xperit de implementatiemethode aangescherpt en geprofessionaliseerd heeft. “Onze methodiek start niet bij de implementatie, maar helemaal aan het begin van het salestraject als een klant nog prospect is. Het is bijvoorbeeld niet effectief om contracten elke keer weer opnieuw te maken. Met een template kunnen we nu specifieke onderdelen hergebruiken. Het doel is alle stappen te optimaliseren, over de gehele breedte van de organisatie. Hierbij is de overdracht na de implementatie niet het eindpunt. Met een abonnement voor beheer en support blijven we betrokken en borgen we terugkerende omzet.”

Een beter resultaat

Lubbert en Wim dagen hun mensen uit slimmer te werken en vooral ook kennis te delen. “Voorheen deden we diverse klantinterviews om een blauwdruk voor een oplossing te kunnen maken. Deze aanpak kostte elk project weer veel tijd. Nu hebben we een vragenlijst ontwikkeld, waardoor de klant ons van de juiste informatie voorziet. Dat is effectief voor ons, maar zorgt ook dat klanten nog preciezer krijgen wat ze willen. Kortom, een efficiëntere aanpak met een beter resultaat.”

De koers scherper gesteld

Dit soort inzichten en verbeterkansen, worden in de Business Versneller haarscherp onder de aandacht gebracht. “Als je vooruit wilt komen als bedrijf en als leider, moet je niet alleen maar plannen maken. Je moet er écht mee aan de slag. En dat hebben we gedaan. We hebben niet alleen onze koers scherper gesteld, maar echt doorgepakt met de noodzakelijke aanpassingen voor onze processen, werkwijze en uitstraling. En het werkt. We hebben de tijd genomen en we zijn aan de slag gegaan. Met alle handvatten die we via de Business Versneller hebben gekregen, hebben we Xperit flink opgepoetst.”

Bewust samenwerken

De Business Versneller onderstreepte voor Lubbert de kracht van ondernemers die hun kennis en ervaring met andere ondernemers delen. Daarom deelt hij ook graag zijn eigen inzichten en leerpunten “Wij zoeken bewust de samenwerking in onze regio. Zo zijn we onderdeel van de stichting ICT Valley die ICT-bedrijven in de regio Food Valley verbindt en versterkt. Dat gaat verder dan netwerken. Zo geef ik binnenkort een presentatie over onze ervaringen bij de Business Versneller. Ik heb zelf gemerkt hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de waan van de dag. Dat heeft ons als leiders en als bedrijf veel opgeleverd. Ik wil hiermee ook graag andere ondernemers inspireren om niet alleen over de toekomst na te denken, maar er vooral mee aan de slag te gaan.”

Uitdaging

• Groeien in de hectiek van de dagelijkse business
• Niet alleen nadenken over groei, maar daar ook concrete acties aan koppelen

Oplossing

• De Business Versneller biedt handvatten om een onderscheidende strategie te bepalen en concreet te maken
• De ruimte nemen om keuzes te durven maken
• Directe toegang tot waardevolle ideeën en ervaringen van ondernemers uit andere branches

Resultaat

• Een onderscheidende visie voor Xperit met een praktisch groeiscenario
• Betrokkenheid en draagvlak binnen het team
• Aanscherpen werkwijze, processen en uitstraling
• Optimale inzet van de kennis en ervaring van mensen
• Route naar een businessmodel met terugkerende omzet
• Durf om duidelijke keuzes te maken in de richting, het team en klanten

Leave a comment