Skip links

De Ondernemersparadox

De Ondernemersparadox.

Samen gas geven

‘Ik druk alsmaar op het gaspedaal maar het voelt alsof mijn medewerkers op de koppeling drukken’

Hoe vaak horen wij ondernemers niet verzuchten dat ze bij hun medewerkers graag meer initiatief en eigenaarschap zien. ‘Het komt allemaal op mij neer’ en ‘ik wil wel meer áán de zaak werken maar het komt er maar niet van’. Zo blijft het 1.000 dagen doel op de plank liggen en blijft alles wat het was.

Ander gedrag bij medewerkers vraagt ander leiderschap

De meeste medewerkers -en zeker bij het mkb- willen heel graag hun beste beentje voorzetten.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag van medewerkers heel goed te sturen is, mits het gewenste gedrag zo precies mogelijk is benoemd met elkaar en ze een positieve feedback krijgen als ze dit vertonen.

De ondernemersparadox

‘Eerst kon het enorm knetteren  maar nu is er meer rust en richting’ is een citaat van een ondernemer in de ICT met 15 medewerkers na deelname aan de Business Versneller.

De grootste verandering? Een nieuwe koers, een betere visie of een andere overlegstructuur? Niets van dat alles… hij heeft zijn eigen gedrag aangepast!

En dat vroeg voor hem een grote sprong in bewustzijn waarmee hij voor zichzelf de zgn. ondernemersparadox doorbroken heeft.

Het personeel moet veranderen in gedrag, ik niet!

Namelijk, om de medewerker nieuw gedrag aan te leren, moet de ondernemer zelf ook nieuw gedrag aanleren.

En niet in de zin van voorbeeldgedrag. Dat werkt heus wel in beperkte mate, maar de echte meters worden gemaakt door nieuw gedrag van de ondernemer, waarmee hij/zij bewust stuurt op het gedrag van zijn/haar medewerkers.

Sociaal, direct en positief belonen

Dat nieuwe gedrag waarmee gestuurd wordt op het gedrag van anderen bestaat grotendeels uit een duidelijke afstemming over wat er aan gedrag gewenst is en geeft alsmaar positieve feedback aan de medewerker als dit vertoond wordt. En dan graag zo snel mogelijk en op een wijze die de medewerker ook echt waardeert.

Voor een gemiddelde ondernemer geen natuurlijk gedrag..

En daar hebben we de paradox te pakken. Want de meeste deelnemers van ons programma hebben een rood gedragsprofiel, wat gericht is op beslissen en presteren. Dat is absoluut lovenswaardig maar helpt niet altijd bij het gedrag zoals hierboven beschreven.

Doorbreek de paradox

Een van de uitgangspunten van ons programma is: ‘Het bedrijf groeit zoveel als het blikveld van de ondernemer’. Dus als de ondernemer met het 1000-dagendoel wil groeien in omvang of kwaliteit, dan zal hij/zij ook stil moeten staan bij diens eigen gedrag

Bewuster communiceren wat gewenst is aan gedrag, observeren wat er goed gaat en continu, individueel hieraan aandacht geven.

 

En dat is niet waar de meeste ondernemers aan dachten toen ze ‘voor zichzelf’ begonnen. Maar wel meteen een mooie les hoe het voor medewerkers voelt om te veranderen..

De bakker en zijn team

Een van de deelnemers van de Business Versneller had een vuurrood gedragsprofiel. Hij nam het zelf een beetje voor kennisgeving aan, maar de conclusie werd breed binnen het team onderschreven wat uiteindelijk behoorlijk binnenkwam.

Verandering in de sector blijft continu nodig en met zo’n grote club als de hunne ontbrak de versnelling. De groep liep zo hard als de ondernemer en deze kon niet overal tegelijk zijn.

Inmiddels schakelt hij bewust in zijn gedrag en stimuleert vernieuwing overal in het bedrijf.

Met als grootste trots de interne opleiding die het gezamenlijke winkelpersoneel inmiddels zelf heeft gemaakt, waarin precies is afgestemd welk gastvrij gedrag door hen.

Leave a comment